Liên Hệ Amabuy

Các bạn có thể liên hệ với Amabuy qua các kênh thông tin sau đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn một cách nhanh nhất có thể!

HOa Kỳ

Oregon (97211)

929 Ne Faloma Rd Portland

Văn phòng Amabuy Vietnam
Việt Nam

Hồ Chí Minh (700000)

Flora Fuji, Đ. D1, Chung Cư, Thủ Đức

GIỜ LÀM VIỆC:

Thứ 2: 09:00-17:00

Thứ 3: 09:00-17:00

Thứ 4: 09:00-17:00

Thứ 5: 09:00-17:00

Thứ 6: 09:00-17:00

Thứ 7: 09:00-17:00

Công ty

Cổ phần NETBUY Việt Nam
MST: 0107845105
Điện Thoại: 0946 740 743

Kênh Liên Lạc

Email: [email protected]
Điện Thoại: 0946 740 743