ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều khoản sử dụng Dịch vụ

Áp dụng đối với website Amabuy và tài khoản Amabuy của Khách hàng

1. Các khái niệm “Khách hàng”, “Của Khách hàng”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Amabuy”: Trong Điều khoản sử dụng Dịch vụ này, các khái niệm “Khách hàng” và “của Khách hàng” đề cập đến riêng Khách hàng (nếu Khách hàng là một cá nhân) hoặc thực thể mà Khách hàng đại diện (nếu Khách hàng thay mặt công ty đăng ký tài khoản) và các khái niệm ‘chúng tôi”, “của chúng tôi” và “Amabuy” đề cập đến Amabuy và các công ty liên quan và/hoặc các nhà cung cấp bên thứ 3.

2. Chấp thuận: Khách hàng đồng ý rằng việc nhấp chuột vào nút “Tôi đồng ý” trước khi đăng ký một tài khoản Amabuy đồng nghĩa với việc ký kết một thỏa thuận cam kết giữa Khách hàng và Amabuy. Nếu Khách hàng từ chối các điều khoản này, Khách hàng sẽ không thể mở một tài khoản để sử dụng dịch vụ của Amabuy.

3. Tạo tài khoản: Để tạo tài khoản sử dụng các dịch vụ của Amabuy, Khách hàng cần phải cung cấp cho Amabuy địa chỉ email, địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc có giá trị. Khách hàng xác thực rằng các thông tin mà Khách hàng cung cấp là chính xác, và sẽ cập nhật lại thông tin một cách nhanh chóng nếu có bất cứ sự thay đổi nào. Chúng tôi có quyền hủy bất cứ tài khoản nào mà không được xác nhận, không hoạt động trong một thời gian dài theo quy định của Amabuy, nghi ngờ bị giả mạo hoặc sử dụng cho các mục đích lừa đảo, hoặc nếu chúng tôi phát hiện ra thông tin mà Khách hàng cung cấp là không chính xác. Khách hàng không thể mở thêm tài khoản Amabuy nào nữa.

4. Không chuyển nhượng tài khoản: Khách hàng không thể chuyển nhượng tài khoản Amabuy hoặc tên đăng nhập/mật khẩu tài khoản của Khách hàng cho bất cứ người nào khác.

5. Các quốc gia theo quy định: Khách hàng chỉ có thể tạo tài khoản Amabuy và sử dụng các Dịch vụ của Amabuy nếu Khách hàng cư trú ở một trong các quốc gia được liệt kê trong Danh sách phía dưới của website Amabuy.

6. Bảo mật: Khách hàng cam kết giữ tài khoản/mật khẩu Amabuy của Khách hàng một cách bảo mật dưới mọi hình thức. Khách hàng có trách nhiệm đối với mọi hoạt đông trên Amabuy được thực hiện bởi tài khoản của Khách hàng. Nếu Khách hàng nhận thấy hoặc nghi ngờ bất cứ việc sử dụng tài khoản là trái phép, thông tin tài khoản bị tiết lộ hoặc bị trộm hoặc có bất cứ vi phạm bảo mật nào, Khách hàng cần nhanh chóng thông báo cho Amabuy. Chúng tôi sẽ ngay lập tức khóa tài khoản của Khách hàng, và tùy vào từng trường hợp vi phạm, chúng tôi có thể cho phép Khách hàng mở một tài khoản mới.

7. Bảo đảm và Tuyên bố của Khách hàng: Khách hàng bảo đảm và tuyên bố rằng:

Khách hàng đã đủ 18 tuổi hoặc có sự giám sát của Người giám hộ

Khách hàng được cho phép để truy cập và thực hiện thỏa thuận này, và

Khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ của Amabuy cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản này.

8. Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Để cung cấp các dịch vụ chất lượng tốt tới Khách hàng, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân nhất định của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ, địa chỉ email và các số điện thoại. Website của chúng tôi cũng sử dụng cookies và các công nghệ tự động tương tự để thu thập thông tin với mục đích mở rộng và cá biệt hóa trải nghiệm của Khách hàng. Các hoạt động thông tin của chúng tôi tuân thủ theo Chính sách Bảo mật của Amabuy. Khách hàng chấp nhận rằng các thông tin Khách hàng cung cấp khi mở một tài khoản Amabuy và khi thực hiện giao dịch trên website Amabuy.vn có thể được di chuyển, lưu trữ và/hoặc xử lý tại các quốc gia khác mà việc đó là cần thiết để Amabuy cung cấp dịch vụ đến Khách hàng. Nếu Khách hàng từ chối việc di chuyển, lưu trữ và/hoặc xử lý thông tin theo cách này, từ chối sử dụng cookies hoặc không đồng ý với Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của Amabuy.

9. Việc sử dụng Website của Khách hàng: Khách hàng không thể sử dụng website và các dịch vụ của Amabuy cho bất cứ mục đích bất hợp pháp nào. Chúng tôi có quyền đình chỉ, hạn chế quyền truy cập vào tài khoản Amabuy cũng như việc sử dụng các dịch vụ Amabuy, nếu theo ý kiến của chúng tôi, việc sử dụng của Khách hàng có thể đang vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi của những người khác hoặc vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này.

Khách hàng chỉ sử dụng Website và các dịch vụ của Amabuy cho mục đích cá nhân (bao gồm bạn bè và người thân – xem phần 24) hoặc sử dụng bởi thực thể kinh doanh mà Khách hàng đại diện. Nếu Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Amabuy để nhập các sản phẩm với mục đích bán lại, Khách hàng đồng ý tuân thủ các điều khoản, quy định của luật pháp và các hạn chế của Người bán áp dụng cho hàng nhập khẩu để bán lại.

Khách hàng không được rao bán, bán lại, phân phối, tạo dữ liệu hoặc khai thác thương mại nội dung trên website hoặc thông tin được tạo ra bằng cách sử dụng website dưới bất kỳ hình thức nào.

10. Công cụ tính toán phí vận chuyển: Khi Khách hàng sử dụng công cụ tính toán phí vận chuyển của Amabuy nhằm xác định trước các chi phí kết hợp của thuế phí và phí vận chuyển quốc tế, kết quả được tính ra chỉ là một giá trị ước tính, dựa trên thông tin mà Khách hàng cung cấp. Chi phí thực tế có thể khác biệt so với số ước tính do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi về cước phí hoặc phụ phí nhiên liệu không tránh khỏi mà công ty vận chuyển của chúng tôi có thể áp dụng (chúng tôi sẽ tính cho Khách hàng mà không thêm chi phí khác), thay đổi về tỷ giá, khác biệt về trọng lượng gói hàng ước tính và thực tế, khác biệt về phân loại hay giá trị của gói hàng giữa ước tính và thực tế; sai khác tính toán trọng lượng thể tích cho hàng cồng kềnh, hàng trọng lượng nhẹ, và/hoặc phí vận chuyển nội địa thu thêm nếu địa chỉ giao hàng của Khách hàng là ở khu vực vùng xa. Đặc biệt lưu ý: Một số quốc gia cho phép chính phủ áp dụng các chi phí giải phóng hàng ngoài thuế phí. Phụ thuộc vào bản chất của các loại phí này, chúng có thể bao gồm trong ước tính chi phí vận chuyển hay không; nhưng chúng sẽ bao gồm trong các chi phí được giám định khi giao hàng.

11. Nội dung độc hại: Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ virus và các nội dung độc hại khác từ các trang web, nhưng không bảo đảm hoàn toàn về việc này. Hãy sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp trước khi tải thông tin từ trang web Amabuy.

12. Sở hữu trí tuệ: Trang web Amabuy, giao diện người dùng, nội dung, Công cụ tính phí vận chuyển và tất cả các phần mềm, bí quyết, phương pháp và quy trình liên quan là tài sản độc quyền của Amabuy hoặc các nhà cung cấp bên thứ 3, được bảo vệ bởi Luật bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại và các luật về Sở hữu trí tuệ khác. Phần mềm, dữ liệu được hình thành từ tất cả phần mềm và tài liệu hiện hữu trên website được Amabuy cấp phép sử dụng trên cơ sở không độc quyền và có hạn chế.

12.1. Khách hàng không được sao chép, biên dịch ngược hoặc tạo ra các Sản phẩm phái sinh từ website Amabuy.

12.2. Khách hàng không được sử dụng các thẻ meta/“văn bản ẩn”  kết hợp tên hoặc nhãn hiệu của Amabuy, trừ khi chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản.

12.3. Khi sử dụng website, Khách hàng có thể in, lưu trữ điện tử một phần hoặc tất cả trang web, màn hình, nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân.

12.4. Khách hàng không được hiển thị các thông tin từ Amabuy.vn để sử dụng trên các website hoặc dịch vụ khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

12.5. Khách hàng không được đặt một siêu liên kết (hyperlink) đến Amabuy trên trang web của Khách hàng, trừ khi theo cách thức mà chúng tôi chỉ định.

13. Sự vi phạm, hàng giả

13.1. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và nỗ lực để không công bố bất cứ tài liệu nào thuộc bản quyền, nhãn hiệu bên thứ 3 hoặc các bảo vệ pháp lý khác. Nếu Khách hàng tin rằng bất cứ tài liệu nào trên website Amabuy là vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Khách hàng, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi một đơn Khiếu nại vi phạm.

13.2. Amabuy coi trọng những vấn đề nghiêm trọng gây ra bởi Quảng cáo và Bán hàng giả (hàng nhái, hàng giả mạo) trên Internet. Hàng giả mạo là những mặt hàng có logo và nhãn hiệu nhái theo các nhãn hiệu nổi tiếng, thường được bán với mức giá thấp hơn so với hàng chính hãng. Các quảng cáo cho những sản phẩm này có thể chỉ ra chúng là hàng nhái hoặc không, và thường là rất khó để phân biệt với Hàng chính hãng khi Khách hàng không có cơ hội để tự kiểm tra các Sản phẩm. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo dịch vụ của chúng tôi không được sử dụng để mua bán hàng giả, bằng cách lựa chọn các Người bán và sản phẩm một cách cẩn trọng khi liên kết với website của Amabuy. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng 100% các sản phẩm được quảng cáo và vận chuyển thông qua dịch vụ của Amabuy là hàng chính hãng.

13.3. Nếu Khách hàng biết hoặc nghi ngờ các quyền của Khách hàng đang bị vi phạm bởi quảng cáo hàng giả trên bất cứ website Amabuy và/hoặc hàng giả được vận chuyển thông qua dịch vụ vận chuyển hàng quốc tế, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi đơn Khiếu nại vi phạm

13.4. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của Khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra. Nếu hàng hóa giả mạo xâm phạm các quyền của Khách hàng đang được quảng cáo và/hoặc phân phối thông qua Amabuy, chúng tôi sẽ có những hành động thích hợp như: gỡbỏ các quảng cáo về các mặt hàng giả mạo, cấm người bán hàng giả được quảng cáo trên Amabuy, vô hiệu hóa các tài khoản nếu khách hàng cố ý sử dụng dịch vụ của Amabuy để nhập các hàng hóa giả mạo, thông báo đến các cơ quan chức năng về vấn đề này.

14. Thương hiệu: “Amabuy” là một thương hiệu đã được đăng ký ở nhiều quốc gia. Việc sử dụng website không có nghĩa rằng Khách hàng được cấp quyền sử dụng thương hiệu của Amabuy. Khách hàng không được sao chép, tải về, sử dụng, chỉnh sửa hoặc phân phối (ngoại trừ quy định trong mục 12.3 ở trên) dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự cho phép từ trước của chúng tôi bằng văn bản. Tất cả các thương hiệu hoặc nhãn hiệu khác hiển thị hoặc được nêu trên website của chúng tôi là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

15. Các website khác: Amabuy không chịu trách nhiệm về nội dung và độ chính xác của các thông tin từ bất cứ website bên thứ 3 nào (không phải Amabuy) mà liên kết đến website của Amabuy.

16. Từ chối bảo đảm: Khách hàng chấp nhận rủi ro khi sử dụng website và thừa nhận rằng các dịch vụ trên website Amabuy là được cung cấp trên nên tảng “có sẵn”. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật thông qua website Amabuy. Amabuy không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, gián đoạn hoặc không thể truy cập tài khoản và thực hiện giao dịch của Khách hàng do nhà cung cấp dịch vụ Internet/mạng thông tin viễn thông  không đáng tin cậy, phầm mềm, thiết bị Khách hàng sử dụng cho việc truy cập không tương thích hoặc bị hỏng hóc, hoặc các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của Amabuy.

17. Giới hạn trách nhiệm: Trong mọi trường hợp, Amabuy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, có tính chất trừng phạt hay cảnh cáo (bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất kinh doanh, giảm doanh thu hay lợi nhuận, mất uy tín, cơ hội, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng tài khoản hay website Amabuy của Khách hàng, thậm chí nếu ngay cả khi chúng tôi nhận được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Ngoại trừ những mất mát hoặc tổn thất đối xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng quốc tế, trách nhiệm tối đa của Amabuy theo thỏa thuận này giới hạn ở mức 2.000.000VNĐ cho mỗi sự cố.

18. Thông báo: Các thông báo gửi đến email Khách hàng cung cấp khi mở tài khoản (hoặc được cập nhật sau đó), tin tức và/hoặc thông tin được đăng tải trên website là phương thức chính mà chúng tôi dùng để thông tin đến Khách hàng. Khách hàng cũng có thể gửi thông báo hoặc thông tin khác tới Amabuy thông qua email, livechat hoặc Gọi điện thông qua thông tin ở phần Liên hệ.

19. Sửa đổi các điều khoản dịch vụ của Amabuy: Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng tài khoản Amabuy sau những điều chỉnh đó xuất hiện sẽ được xem như Khách hàng đã đồng ý với những điều khoản đã được sửa đổi.

Đặt mua các Sản phẩm từ Người bán

20. Đặt hàng: Khách hàng đặt hàng trực tiếp từ website của Người bán, thanh toán trực tiếp cho Người bán giá hàng hóa và phí vận chuyển nội địa (nếu có) để giao hàng đến địa chỉ kho Amabuy. Khách hàng đồng ý tuân thủ bất cứ điều kiện và hạn chế cũng như các lưu ý được quy định trên website của Người bán trong quá trình mua hàng. Ngoài ra Khách hàng cũng có thể sử dụng Dịch vụ Mua hàng giúp tôi để mua sắm từ các website quốc tế.

21. Sửa địa chỉ (Dịch vụ Chuyển hàng giúp tôi): Khách hàng sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo Sản phẩm Khách hàng đặt hàng được giao đúng đến địa chỉ Amabuy của Khách hàng, bao gồm tên và chính xác số mã kho của Khách hàng (Your suite number).

22. Giao dịch mua hàng chỉ giữa Khách hàng và Người bán (dịch vụ Mua hàng giúp tôi): Amabuy cung cấp các dịch vụ cho phép Khách hàng mua sắm online từ các website Người bán từ quốc gia khác và các Sản phẩm được giao đến tận tay Khách hàng. Tuy nhiên, Amabuy không bán Sản phẩm cho Khách hàng. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm chọn và đặt mua sản phẩm từ người bán, việc mua 1 sản phẩm của Khách hàng là 1 giao dịch riêng giữa Khách hàng và người bán.

Amabuy không đại diện, bảo đảm hay bảo hành liên quan đến chất lượng và sự phù hợp của các sản phẩm Khách hàng đặt hàng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ lỗi lầm của người bán khi vận chuyển hàng đến địa chỉ Amabuy của Khách hàng hoặc thực hiện đơn hàng của Khách hàng, hoặc bất cứ khiếm khuyết của bất cứ sản phẩm Khách hàng đặt mua, hoặc bất cứ thương tật hay hư hỏng mà bất cứ sản phẩm có thể gây ra, hoặc với bất cứ lỗi sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng của Khách hàng.

Chúng tôi không xử lý việc liên hệ với người bán liên quan để đổi trả Sản phẩm. Đây là trách nhiệm của Khách hàng. Theo yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi sẽ hỗ trợ để hoàn trả sản phẩm Khách hàng đặt hàng về cho Người bán nếu Sản phẩm đang ở địa chỉ Amabuy của Khách hàng. Phí chuyển trả hàng sẽ được áp dụng.

Nếu sau khi giao hàng cho Khách hàng, Khách hàngxác định hàng bị lỗi hoặc không đáp ứng kỳ vọng của Khách hàng, Khách hàng đồng ý rằng Amabuy sẽ không chịu trách nhiệm và chỉ yêu cầu được bồi thường từ phía người bán. Xem phần 41 để thêm thông tin về quy trình trả hàng.

23. Dịch vụ Mua hàng giúp tôi: Nếu người bán không chấp nhận phương thức thanh toán quốc tế của Khách hàng, Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Mua hàng giúp tôi với một khoản phí dịch vụ cho Amabuy. Chúng tôi sẽ đặt hàng cho Khách hàng theo các chỉ dẫn Khách hàng cung cấp, và thanh toán đơn hàng giúp Khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem phần Các câu hỏi thường gặp. Các điều kiện dưới đây áp dụng cho tất cả các đơn hàng Mua hàng giúp tôi:

Các chỉ dẫn Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong đơn hàng phải chỉ rõ chính xác mô tả sản phẩm (bao gồm giá, số lượng, màu sắc, kích thước, mã tham chiếu của người bán,…) và bất cứ mã giảm giá nào mà Khách hàng tin là có thể áp dụng.

Một đơn hàng Mua hàng giúp tôi là không thể thay đổi hoặc hủy một khi nó đã được xử lý, sau 60 ngày kể từ thời điểm khách hàng thanh toán thành công nếu đơn hàng không được giao, Amabuy có trách nhiệm hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu không đạt được thỏa thuận giữa khách hàng và Amabuy về việc giao hàng trễ.

Chúng tôi sẽ không đặt hàng (hoặc sẽ hủy đơn hàng) nếu Khách hàng không cung cấp đủ thông tin hoặc nếu nó chứa bất cứ sản phẩm bị cấm nào.

Theo quy định của dịch vụ Amabuy, việc mua hàng của Khách hàng thông qua dịch vụ Mua hàng giúp tôi là một giao dịch chỉ giữa Khách hàng và người bán, cho dù vậy, chúng tôi hỗ trợ Khách hàng đặt hàng với người bán, và thanh toán giúp Khách hàng. Chúng tôi không đại diện, bảo đảm hay bảo hành liên quan đến chất lượng và sự phù hợp của các sản phẩm Khách hàng đặt thông qua dịch vụ Mua hàng giúp tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu người bán không thể thực hiện đơn hàng, vận chuyển sai sản phẩm, không áp dụng mã giảm giá mà Khách hàng chỉ định hoặc bất cứ lỗi sản phẩm mà không đạt kỳ vọng của Khách hàng và Khách hàng đồng ý rằng Amabuy không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Một đơn hàng “Mua hàng giúp tôi” được xác định là thành công khi đáp ứng hai điều kiện: khách hàng thanh toán thành công đơn hàng và có xác nhận từ nhân viên chăm sóc khách hàng của Amabuy về tình trạng của sản phẩm (giá cả, tình trạng) sau thời điểm ghi nhận thanh toán thành công, không thỏa mãn hai điều kiện trên khách hàng sẽ được hoàn 100% số tiền đã thanh toán.

24. Quy trình nhận hàng của chúng tôi: Chúng tôi luôn có thiện ý nhận những gói hàng được giao đến địa chỉ kho của Khách hàng. Khi nhận hàng, chúng tôi sẽ thông báo chi phí thực tế của các loại thuế phí, phí vận chuyển, phí xử lý hàng quốc tế và nhận các chỉ dẫn của Khách hàng cho việc vận chuyển hoặc lưu kho hàng hóa. Chúng tôi không đồng ý nhận các kiện hàng được giao theo hình thức COD (Thu tiền khi giao hàng), Khách hàng là người duy nhất có trách nhiệm thanh toán và tiến hành vận chuyển hàng. Việc thanh toán phải thông qua 1 thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán được phát hành ở cùng quốc gia mà Khách hàng sinh sống.

25. Hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng khi vận chuyển đến kho hàng quốc tế của chúng tôi: Amabuy sẽ không chịu trách nhiệm đối với hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng khi di chuyển từ Người bán đến kho hàng Amabuy. Chúng tôi có quyền từ chối việc nhận hàng tại kho hàng nếu kiểm tra bên ngoài gói hàng, rõ ràng thấy gói hàng bị hư hỏng hoặc không hoàn thiện, sau đó thông báo đến Khách hàng.

26. Kiểm tra gói hàng

Amabuy có quyền (khi nhận hàng, trong quá trình lưu kho, và khi chuẩn bị để xuất kiện hàng) mở hàng và kiểm tra bất cứ gói hàng, hoặc một phần kiện hàng cho mục đích an toàn, xác nhận việc tuân thủ với điều luật xuất nhập khẩu, xác nhận mô tả sản phẩm và các thông tin khác mà Khách hàng cung cấp mà không cần thông báo. Tuy nhiên chúng tôi không có trách nhiệm kiểm tra các gói hàng mà không có dấu hiệu vỡ hỏng rõ ràng và không chịu trách nhiệm về độ chính xác của mô tả sản phẩm và các thông tin khác mà Khách hàng cung cấp.

Nếu chúng tôi phát hiện ra mô tả của các nội dung bên trong gói hàng hoặc các thông tin khác mà Khách hàng cung cấp không chính xác, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ bổ sung, hoặc từ chối vận chuyển gói hàng cho Khách hàng (Chúng tôi sẽ gửi thông báo tới Khách hàng), hoặc tự động sửa lại thông tin.

Chúng tôi có thể đóng gói lại sản phẩm để giảm kích thước hoặc trọng lượng của gói hàng, nhưng sẽ không mở bất cứ gói hàng nào được dán nhãn niêm phong, đóng gói kín hoặc dán nhãn thiết kế. Xem thêm phần câu hỏi về Gói lại hàng của chúng tôi.

27. Hàng cấm

Amabuy sẽ “giữ” các sản phẩm bị hạn chế hoặc cấm xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Ngoài ra, bất cứ sản phẩm nào được xem là không an toàn đối với vận chuyển quốc tế sẽ bị cấm vận chuyển và được giữ tại kho. Xem phần 36 và 37 phía dưới và Danh sách Hàng cấm. Sau khi Khách hàng được thông báo về tình trạng giữ hàng, chúng tôi sẽ, theo yêu cầu của Khách hàng, sắp xếp hoàn trả hàng

cho Người bán, hoặc vận chuyển hàng đến một địa chỉ thay thế (nếu có), hoặc thanh lý hàng, với một mức phí chuyển trả hàng được áp dụng. Khách hàng có 14 ngày để thông báo về việc xử lý sản phẩm. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi của Khách hàng sau 14 ngày, sản phẩm sẽ bị hủy.

Các sản phẩm mà không được bán hợp pháp (ví dụ các loại thuốc bất hợp pháp) thì không thể hoàn trả cho người bán hoặc vận chuyển đến địa chỉ thay thế khác. Chúng sẽ bị tịch thu bởi các cơ quan thực thi luật pháp để tiến hành điều tra sâu hơn.

Để xác định một sản phẩm cụ thể có bị hạn chế xuất khẩu hay không, Amabuy có thể nộp các sản phẩm như vậy đến các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về tuân thủ xuất khẩu kiểm tra, phê duyệt.

28. Không chấp nhận gửi thư

Amabuy chỉ xử lý các kiện hàng và phong bì có chứa các sản phẩm mà Khách hàng đặt mua. Chúng tôi không phải đại lý chuyển phát thư tín, và không nhận vận chuyển các tài liệu cho Khách hàng. Bất cứ thư hay kiện hàng gửi đến cho Khách hàng mà không chứa mặt hàng có giá trị sẽ bị hủy.

Khách hàng không thể sử dụng địa chỉ Amabuy của Khách hàng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài nhận các kiện hàng có chứa các sản phẩm Khách hàng đặt mua từ Người bán.

Lưu kho hàng hóa tại kho ngoài nước

29. Lưu kho hàng hóa, phí lưu kho sau 60 ngày: Chúng tôi miễn phí lưu kho từ 20 đến 60 ngày kể từ ngày nhận hàng tại địa chỉ Amabuy của Khách hàng. Chúng tôi sẽ gửi Khách hàng một lời nhắc trước khi giai đoạn miễn phí kết thúc.

Sau giai đoạn miễn phí, chúng tôi sẽ lưu kho hàng hóa của Khách hàng với một khoản phí lưu kho 20.000VNĐ/ngày cho mỗi kiện hàng, Khách hàng sẽ thanh toán khi yêu cầu vận chuyển hàng. Chúng tôi sẽ gửi cho Khách hàng một lời nhắc trước khi giai đoạn phụ thu hết hạn. Bất cứ kiện hàng nào mà Khách hàng không đưa ra chỉ dẫn ship hàng sau 90 ngày thì sẽ xem như hàng bị từ bỏ và chúng tôi có thể xử lý theo bất cứ cách nào được pháp luật cho phép.

Nếu Khách hàng xác nhận không có nhu cầu vận chuyển sản phẩm đang được lưu kho trong kho hàng, với bất cứ lý do gì, Khách hàng đều có quyền yêu cầu hủy sản phẩm. Nếu sản phẩm có thể hoàn trả cho Người bán, Amabuy sẽ tiến hành trả hàng dưới chi phí của Khách hàng. Mọi sự liên lạc với Người bán đều do Khách hàng thực hiện. Nếu sản phẩm không thể trả về cho Người bán, Amabuy sẽ tiến hành hủy Sản phẩm. Các chi phí lưu kho vẫn được tính vào khoản phải trả của Khách hàng.

30. Các đơn hàng không xác định: Thỉnh thoảng, chúng tôi nhận được các gói hàng mà không thể xác định được người nhận (tên Khách hàng, Mã kho của Khách hàng bị thiếu, hoặc thông tin sai). Nếu Khách hàng đã đặt một đơn hàng nhưng không thấy có thông báo từ Amabuy về việc vận chuyển hàng, Khách hàng nên liên hệ đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng, mô tả Sản phẩm mà Khách hàng đang chờ. Gói hàng của Khách hàng có thể nằm trong Hàng không xác định và được tìm thấy sau khi chúng tôi kiểm tra. Hàng không xác định sẽ được lưu kho trong 90 ngày. Sau thời gian đó, Amabuy  có quyền hủy hàng theo bất cứ cách thức nào mà được luật pháp cho phép.

Vận chuyển và giao hàng quốc tế

31. Vận chuyển các kiện hàng: Khi Khách hàng yêu cầu vận chuyển hàng và thanh toán toàn bộ các chi phí được quy định trong Hóa đơn thanh toán – bao gồm tất cả thuế, phí, phí vận chuyển và phụ phí khác nếu có (có thể khác với chi phí ước tính qua công cụ tính toán phí vận chuyển – xem phần 10) – Amabuy sẽ tiến hành vận chuyển hàng quốc tế và giao hàng đến địa chỉ giao hàng mà Khách hàng yêu cầu.

32. Chỉ định Amabuy như Đại lý: Khách hàng chỉ định Amabuy như là đại lý của Khách hàng để xử lý tất cả các thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu, đảm bảo các chi phí thuế phí Hải quan đã được đóng đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền. Amabuy thực hiện chức năng này dựa trên thông tin Khách hàng cung cấp, và theo đó, Amabuy không chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản thuế phí nào phát sinh do thông tin Khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc chính xác.

33. Kê khai nội dung và giá trị hàng hóa chính xác. Thanh toán thuế phí: Để giảm nguy cơ mắc lỗi khi khai báo Hải quan, chúng tôi thường yêu cầu hóa đơn, xác nhận đặt hàng của Người bán hình thành giá thanh toán c sản phẩm của Khách hàng. Tuy nhiên, chỉ Khách hàng có trách nhiệm đối với tính chuẩn xác của tất cả các thông tin Khách hàng cung cấp cho Amabuy liên quan đến nội dung và giá trị kiện hàng. Khách hàng đồng ý bồi thường và giữ Amabuy tránh khỏi bất cứ trách nhiệm do việc kê khai dưới giá trị hoặc xuyên tạc mà Khách hàng có thể gây ra. Khách hàng cũng công nhận rằng:

Các gói hàng có thể bị kiểm tra bất cứ thời điểm nào bởi các cơ quan xuất nhập khẩu có thẩm quyền. Các gói hàng có mô tả sản phẩm không chính xác hoặc kê khai dưới giá trị có thể bị chậm trễ vận chuyển do các cơ quan Hải quan có thẩm quyền có thể điều tra và chỉnh sửa giá trị. Khi đó, Khách hàng có thể phải thanh toán thêm thuế phí hoặc tiền phạt.

Giả định Khách hàng cung cấp thông tin chính xác khi khai báo Hải quan và cơ quan Hải quan không khiếu nại giá trị, số tiền thuế phí thực sự thanh toán cho cơ quan Hải quan có thể khác với số tiền mà Khách hàng thanh toán cho chúng tôi. Lý do là:

Thuế và phí được tính dựa trên “giá trị tính thuế” của hàng hóa. Chúng tôi tính thuế phí chính xác nhất có thể, sau khi kiện hàng của Khách hàng được kiểm tra, cân nặng và đo lường và sẵn sàng vận chuyển từ kho xuất hàng của chúng tôi. Khách hàng thanh toán cho chúng tôi số tiền thuế phí được tính cùng với phí vận chuyển, khi giải phóng lô hàng của Khách hàng. Hóa đơn Amabuy của Khách hàng đã bao gồm phí vận chuyển và thuế phí lô hàng.

Chúng tôi thay mặt Khách hàng tiến hành thanh toán thuế phí cho cơ quan Hải quan địa phương và số tiền thanh toán thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn số tiền mà chúng tôi tính toán, vì một số lý do. Ví dụ, cơ quan Hải quan áp dụng một mã số Hải quan cho hàng hóa của Khách hàng khác với mã số mà chúng tôi áp dụng, hoặc cơ quan Hải quan có thể (vì bất cứ lý do gì) sử dụng một công thức khác để tính phí, hoặc việc tính toán có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi tỷ giá giữa thời gian chúng tôi tính toán và thời gian mà khoản thuế phí thực tế phải trả. Trong trường hợp như vậy, Khách hàng sẽ không nhận được hoàn tiền hay thanh toán phụ thu cho phần khác biệt đó.

Phí vận chuyển: Như đã ghi chú trong mục 10, phí vận chuyển và xử lý hàng quốc tế được tính bằng công cụ tính toán phí vận chuyển của chúng tôi chỉ là các ước tính. Số tiền ước tính có thể khác với số tiền phí vận chuyển cuối cùng được xác định một khi chúng tôi nhận được kiện hàng của Khách hàng ở địa chỉ kho Amabuy.

Khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả chi phí xử lý và vận chuyển hàng quốc tế, ngay cả khi chúng khác với chi phí ước tính ban đầu.

Trọng lượng thể tích có thể được áp dụng với các gói hàng trọng lượng nhẹ nhưng cồng kềnh.

Chi phí cuối cùng sẽ bao gồm các chi phí giải phóng hàng do chính phủ quy định ngoài thuế phí, phí vận chuyển, phụ phí nhiên liệu (nếu có).

34. Giao hàng

Amabuy sẽ nỗ lực hợp lý để giao hàng đến cho Khách hàng theo lịch trình giao hàng của công ty vận chuyển, tuy nhiên điều này không được đảm bảo và không hình thành một phần của thỏa thuận giữa Amabuy và Khách hàng. Amabuy không chịu trách nhiệm với bất kỳ hư hại hay tổn thất gây ra bởi sự chậm trễ của công ty vận chuyển

Các kiện hàng có thể được giao trực tiếp đến hầu hết các địa chỉ. Tuy nhiên, ở các khu vực vùng sâu vùng xa, Khách hàng có thể phải đến lấy hàng tại bưu cục địa phương gần nhất.

35. Tuân thủ luật pháp: Không chấp nhận vận chuyển Hàng hóa và các chất bị cấm hoặc Bất hợp pháp. Khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và điều luật có hiệu lực của  quốc gia mà hàng hóa của Khách hàng được vận chuyển và Luật pháp Việt Nam quy định. Khách hàng không sử dụng hoặc cố ý sử dụng Amabuy để nhận hoặc gửi các chất nguy hiểm, bất hợp pháp, các hàng bị cấm hoặc các chất bị kiểm soát. Các hàng hóa không được chấp nhận để vận chuyển nếu:

Thuộc Danh mục Hàng cấm của Amabuy

Hàng hóa được phân loại là chất nguy hiểm, hàng hóa nguy hiểm hoặc bị cấm hay hạn chế bởi IATA (Tổ chức vận chuyển hàng không quốc tế), ICAO (Tổ chức Hàng không dân sự quốc tế), các luật và quy định điều chỉnh việc xuất nhập khẩu của bất cứ cơ quan chính phủ hoặc tổ chức có liên quan khác.

Chúng tôi không đảm bảo việc vận chuyển an toàn và hợp pháp những sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn: động vật, tiền tệ, các thương phiếu vô danh, kim loại và đá quý, Vũ khí, các bộ phận và đạn dược, sản phẩm khiêu dâm và các loại thuốc, ma túy bất hợp pháp.

36. Tuân thủ Luật xuất nhập khẩu: Khách hàng công nhận và đồng ý rằng:

Khách hàng tuân thủ tất cả các quy định và điều luật xuất nhập khẩu có thể áp dụng.

Amabuy luôn luôn tuân thủ luật xuất nhập khẩu và từ chối bất cứ kiện hàng nào mà chúng tôi biết hoặc có lý do nghi ngờ vi phạm các luật trên.

Chúng tôi từ chối vận chuyển bất cứ hàng hóa nào yêu cầu giấy phép xuất nhập khẩu

Khách hàng không được sử dụng hoặc cố ý sử dụng dịch vụ của Amabuy để nhận hoặc gửi:

a. Bất cứ sản phẩm mà được thiết kế đặc biệt, điều chỉnh hoặc cấu hình cho một thiết bị quân sự; hoặc

b. Bất cứ các sản phẩm cũ cần có các yêu cầu giấy phép xuất khẩu

c. Bất cứ sản phẩm mà có mục địch sử dụng trong vũ khí sinh hóa, các công nghệ tên lửa và phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đối với các sản phẩm được xuất khẩu từ Mỹ, Khách hàng hoàn toàn đồng ý không chuyển hướng, vận chuyển lại hoặc chuyển tiếp một phần của kiện hàng đến:

a. Tới bất cứ quốc gia mà Cơ quan Mỹ OFAC cho là hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố quốc tế (hiện tại là Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan và Syria), hoặc

b. Tới cá nhân hoặc tổ chức có tên trong: Danh sách các quốc gia và cá nhân bị cấm vận được quy định bởi OFAC; hoặc thuộc danh sách quy định bởi Văn phòng Công nghiệp và an toàn Bộ thương mại Hoa Kỳ – Danh sách các cá nhân bị từ chối, Danh sách các thực thể hoặc Danh sách  chưa được xác minh; hoặc thuộc danh sách quy đinh bởi Bộ Ngoại giao Mỹ- Danh sách các bên ngoại lệ, Danh sách phổ biến vũ khí.

37. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm và đồng ý bồi thường cho Amabuy bất cứ chi phí hoặc án phạt nào có thể phát sinh nếu kiện hàng của Khách hàng được cho là vi phạm các điều khoản này và các chi phí luật pháp mà Amabuy phải chịu liên quan đến các vi phạm. Amabuy có quyền đình chỉ tài khoản, quyền sử dụng dịch vụ Amabuy của Khách hàng nếu Khách hàng vi phạm các thỏa thuận trên.

38. Giới hạn trách nhiệm Mất mát và tổn thất trong vận chuyển quốc tế: Mỗi kiện hàng được vận chuyển quốc tế từ kho xuất hàng của Amabuy được vận chuyển trên một cơ sở trách nhiệm giới hạn được quy định theo thỏa thuận này là 2.000.000VNĐ cho mỗi kiện hàng bị mất hay tổn thất, không bao gồm: mất lợi nhuận, thu nhập, lãi suất hoặc kinh doanh tương lai.

39. Bảo hiểm Amabuy

Bảo hiểm không bắt buộc: Nếu Khách hàng muốn phạm vi bảo hiểm cho kiện hàng cao hơn mức giá trị giới hạn trách nhiệm được nêu trong phần 38 trên (lên đến 2.000.000VNĐ), được tính dựa  trên giá trị hàng hóa cộng với chi phí vận chuyển, Khách hàng có thể mua Bảo hiểm Amabuy. Phạm vi bảo hiểm bao gồm giá thanh toán của Sản phẩm và chi phí vận chuyển nhưng không quá 1,5 lần giá thanh toán Sản phẩm. Khách hàng cần chọn Tùy chọn Bảo hiểm đơn hàng trên trang đặt hàng. Khoản phí báo hiểm sẽ được chi tiết trên Hóa đơn thanh toán của Khách hàng. Nếu Khách hàng không chọn Bảo hiểm cho vận chuyển, Giới hạn trách nhiệm ở mục 38 sẽ được áp dụng.

Amabuy hhông bảo hiểm hư hỏng đối với hàng cũ, hàng đã qua sử dụng, nhưng vẫn bảo hiểm cho rủi ro mất hàng.

Những gì không được bảo hiểm? Amabuy bảo hiểm cho mất mát và thiệt hại của hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế. Phạm vi bảo hiểm không bao gồm:

          a. Mất mát và thiệt hại gián tiếp

          b. Mất mát và thiệt hại gây ra bởi chậm trễ, hoặc

          c. Mất mát và thiệt hại đối với hàng hóa được gửi từ Người bán đến kho xuất hàng

          d. Thiệt hại đối với hàng cũ, hàng đã qua sử dụng.

Hoàn tiền, trả hàng và khiếu nại.

40. Mất mát hoặc thiệt hại trong vận chuyển hàng quốc tế: Trong trường hợp mất mát hoặc thiệt hại tất cả hoặc một phần của kiện hàng, Amabuy sẽ hoàn tiền phí vận chuyển đối với kiện hàng bị ảnh hưởng (và giá trị hàng hóa nếu kiện hàng được bảo hiểm – xem phần 39) vào tài khoản Ví Amabuy của Khách hàng và Khách hàng có thể dùng tiền để sử dụng thanh toán cho đơn hàng tiếp theo.

41. Thuế phí: Nếu thuế và phí chưa được nộp cho cơ quan Hải quan tại thời điểm hàng bị mất hay tổn thất, Amabuy sẽ hoàn tiền thuế phí Khách hàng đã thanh toán vào tài khoản Ví Amabuy của Khách hàng và Khách hàng có thể dùng tiền trong Ví để sử dụng thanh toán cho đơn hàng tiếp theo. Nếu Thuế và phí của kiện hàng đã  được nộp cho cơ quan Hải quan tại thời điểm hàng bị mất hay tổn thất, Amabuy sẽ cố gắng để lấy lại khoản hoàn tiền cho Khách hàng, dù vậy, việc này thường không khả thi.

42.Tạo khiếu nại: Bất cứ khiếu nại về mất mát hoặc tổn thất hàng hóa (xem phần 40 và 41 ở trên) phải được trình lên Amabuy trong vòng 3 ngày kể từ ngày kiện hàng được giao đến cho Khách hàng. Nếu không, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào với các khiếu nại của Khách hàng. Khiếu nại phải được thực hiện bằng việc tạo yêu cầu khiếu nại trên hệ thống, gửi kèm với bản sao được scan hoặc fax biên bản giao hàng/vận đơn gửi hàng và các giấy tờ hỗ trợ, ảnh hàng bị hư hỏng và Hóa đơn có liên quan cho Sản phẩm đó.

43. Hoàn trả hoặc đổi trả hàng hóa: Nếu sau khi hàng được giao, Khách hàng muốn hoàn trả hàng cho Người bán, Khách hàng cần có sự thỏa thuận trực tiếp với người bán sớm nhất có thể cho việc hoàn trả, hoàn tiền hoặc đổi trả sản phẩm theo các quy định và chính sách của Người bán. Nhiều người bán yêu cầu Khách hàng phải có sự cho phép trước đó đối với hàng hoàn, và gửi Khách hàng một mã cho phép hoàn trả (RA). Chúng tôi, theo yêu cầu của Khách hàng, sẽ sắp xếp việc vận chuyển hoàn trả hàng cho người bán dưới chi phí của Khách hàng. Thuế phí Hải quan ban đầu không thể hoàn lại khi kiện hàng được hoàn trả quốc tế đến Người bán.

Tổng quan chung

44. Thay đổi dịch vụ Amabuy: Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ của chúng tôi vào bất cứ lúc nào theo thông báo hợp lý, kể cả tạm thời hay vĩnh viễn, mà không chịu trách nhiệm với Khách hàng ngoại trừ việc hoàn thành xử lý đơn hàng của Khách hàng được đặt trước ngày dịch vụ bị chấm dứt.

45. Chấm dứt: Khách hàng có thể chấm dứt thỏa thuận này và việc sử dụng tài khoản Amabuy của Khách hàng vào bất cứ lúc nào. Như chúng tôi đã quy định trong điều khoản này, chúng tôi cũng có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Khách hàng nếu Khách hàng không tuân thủ các điều khoản này và trong trường hợp đình chỉ hoặc chấm dứt, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Khách hàng.

46. Các tình huống ngoài kiểm soát của chúng tôi: Amabuy không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hay mất mát phát sinh trong những tình huống ngoài kiểm soát của chúng tôi; bao gồm nhưng không giới hạn: Thảm họa thiên nhiên, ví dụ hỏa hoạn, động đất, bão lũ,…; tai nạn máy bay hoặc cấm vận; chiến tranh, bạo động dân sự hoặc đình công, dịch bệnh, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc hoặc các tiện ích khác, hành động hoặc không hành động của chính phủ, bất cứ khiếm khuyết hoặc đặc tính liên quan đến bản chất của gói hàng, thậm chí được thông báo cho Amabuy, vcác hình ảnh điện tử hoặc ảnh chụp, dữ liệu và các bản ghi bị xóa hoặc bị hỏng do nhiễu điện hoặc từ trường.

47. Bồi thường: Khách hàng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Amabuy và các cố đông, nhân viên, giám đốc, công ty liên kết và các đại lý khỏi các khiếu nại, mất mát, tổn thất, trách nhiệm và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc sử dụng website và dịch vụ Amabuy của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động cẩu thả hoặc thiếu sót của Khách hàng, bất cứ sự sai lệch Khách hàng gây ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Amabuy và các sai khác về nội dung và kê khai giá trị của kiện hàng cho mục đích xuất khẩu và/hoặc việc Khách hàng không tuân thủ các điều khoản này.

48. Toàn bộ thỏa thuận: Các điều khoản này (hoặc bản sửa đổi theo từng giai đoạn) hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Khách hàng và Amabuy cho việc sử dụng website Amabuy, việc sử dụng tài khoản của Khách hàng và điều khoản của dịch vụ Amabuy. Bất cứ thông báo bằng văn bản hoặc truyền miệng đều bị bỏ qua và không có hiệu lực.

49. Vô hiệu một phần: Nếu bất cứ điều khoản của thỏa thuận này được một tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền đánh giá là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là đã bị xóa mà không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong thỏa thuận này.

50. Từ bỏ: Nếu Khách hàng hoặc Amabuy không thực thi bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này, hoặc không thực hiện bất kỳ quyền vào bất cứ lúc nào thì sẽ không được coi là từ bỏ.

51. Các đề mục: Các đề mục là để thuận tiện tham khảo và không hình thành một phần của thỏa thuận này.

52. Luật pháp điều chỉnh: Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không xung đột với các nguyên tắc của pháp luật.tôi sẽ gửi Khách hàng một lời nhắc trước khi giai đoạn miễn phí kết thúc.

Sau giai đoạn miễn phí, chúng tôi sẽ lưu kho hàng hóa của Khách hàng với một khoản phí lưu kho 20.000VNĐ/ngày cho mỗi kiện hàng, Khách hàng sẽ thanh toán khi yêu cầu vận chuyển hàng. Chúng tôi sẽ gửi cho Khách hàng một lời nhắc trước khi giai đoạn phụ thu hết hạn. Bất cứ kiện hàng nào mà Khách hàng không đưa ra chỉ dẫn ship hàng sau 90 ngày thì sẽ xem như hàng bị từ bỏ và chúng tôi có thể xử lý theo bất cứ cách nào được pháp luật cho phép.

Nếu Khách hàng xác nhận không có nhu cầu vận chuyển sản phẩm đang được lưu kho trong kho hàng, với bất cứ lý do gì, Khách hàng đều có quyền yêu cầu hủy sản phẩm. Nếu sản phẩm có thể hoàn trả cho Người bán, Amabuy sẽ tiến hành trả hàng dưới chi phí của Khách hàng. Mọi sự liên lạc với Người bán đều do Khách hàng thực hiện. Nếu sản phẩm không thể trả về cho Người bán, Amabuy sẽ tiến hành hủy Sản phẩm. Các chi phí lưu kho vẫn được tính vào khoản phải trả của Khách hàng.

30. Các đơn hàng không xác định: Thỉnh thoảng, chúng tôi nhận được các gói hàng mà không thể xác định được người nhận (tên Khách hàng, Mã kho của Khách hàng bị thiếu, hoặc thông tin sai). Nếu Khách hàng đã đặt một đơn hàng nhưng không thấy có thông báo từ Amabuy về việc vận chuyển hàng, Khách hàng nên liên hệ đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng, mô tả Sản phẩm mà Khách hàng đang chờ. Gói hàng của Khách hàng có thể nằm trong Hàng không xác định và được tìm thấy sau khi chúng tôi kiểm tra. Hàng không xác định sẽ được lưu kho trong 90 ngày. Sau thời gian đó, Amabuy  có quyền hủy hàng theo bất cứ cách thức nào mà được luật pháp cho phép.

Vận chuyển và giao hàng quốc tế

31. Vận chuyển các kiện hàng: Khi Khách hàng yêu cầu vận chuyển hàng và thanh toán toàn bộ các chi phí được quy định trong Hóa đơn thanh toán – bao gồm tất cả thuế, phí, phí vận chuyển và phụ phí khác nếu có (có thể khác với chi phí ước tính qua công cụ tính toán phí vận chuyển – xem phần 10) – Amabuy sẽ tiến hành vận chuyển hàng quốc tế và giao hàng đến địa chỉ giao hàng mà Khách hàng yêu cầu.

32. Chỉ định Amabuy như Đại lý: Khách hàng chỉ định Amabuy như là đại lý của Khách hàng để xử lý tất cả các thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu, đảm bảo các chi phí thuế phí Hải quan đã được đóng đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền. Amabuy thực hiện chức năng này dựa trên thông tin Khách hàng cung cấp, và theo đó, Amabuy không chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản thuế phí nào phát sinh do thông tin Khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc chính xác.

33. Kê khai nội dung và giá trị hàng hóa chính xác. Thanh toán thuế phí: Để giảm nguy cơ mắc lỗi khi khai báo Hải quan, chúng tôi thường yêu cầu hóa đơn, xác nhận đặt hàng của Người bán hình thành giá thanh toán c sản phẩm của Khách hàng. Tuy nhiên, chỉ Khách hàng có trách nhiệm đối với tính chuẩn xác của tất cả các thông tin Khách hàng cung cấp cho Amabuy liên quan đến nội dung và giá trị kiện hàng. Khách hàng đồng ý bồi thường và giữ Amabuy tránh khỏi bất cứ trách nhiệm do việc kê khai dưới giá trị hoặc xuyên tạc mà Khách hàng có thể gây ra. Khách hàng cũng công nhận rằng:

Các gói hàng có thể bị kiểm tra bất cứ thời điểm nào bởi các cơ quan xuất nhập khẩu có thẩm quyền. Các gói hàng có mô tả sản phẩm không chính xác hoặc kê khai dưới giá trị có thể bị chậm trễ vận chuyển do các cơ quan Hải quan có thẩm quyền có thể điều tra và chỉnh sửa giá trị. Khi đó, Khách hàng có thể phải thanh toán thêm thuế phí hoặc tiền phạt.

Giả định Khách hàng cung cấp thông tin chính xác khi khai báo Hải quan và cơ quan Hải quan không khiếu nại giá trị, số tiền thuế phí thực sự thanh toán cho cơ quan Hải quan có thể khác với số tiền mà Khách hàng thanh toán cho chúng tôi. Lý do là:

Thuế và phí được tính dựa trên “giá trị tính thuế” của hàng hóa. Chúng tôi tính thuế phí chính xác nhất có thể, sau khi kiện hàng của Khách hàng được kiểm tra, cân nặng và đo lường và sẵn sàng vận chuyển từ kho xuất hàng của chúng tôi. Khách hàng thanh toán cho chúng tôi số tiền thuế phí được tính cùng với phí vận chuyển, khi giải phóng lô hàng của Khách hàng. Hóa đơn Amabuy của Khách hàng đã bao gồm phí vận chuyển và thuế phí lô hàng.

Chúng tôi thay mặt Khách hàng tiến hành thanh toán thuế phí cho cơ quan Hải quan địa phương và số tiền thanh toán thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn số tiền mà chúng tôi tính toán, vì một số lý do. Ví dụ, cơ quan Hải quan áp dụng một mã số Hải quan cho hàng hóa của Khách hàng khác với mã số mà chúng tôi áp dụng, hoặc cơ quan Hải quan có thể (vì bất cứ lý do gì) sử dụng một công thức khác để tính phí, hoặc việc tính toán có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi tỷ giá giữa thời gian chúng tôi tính toán và thời gian mà khoản thuế phí thực tế phải trả. Trong trường hợp như vậy, Khách hàng sẽ không nhận được hoàn tiền hay thanh toán phụ thu cho phần khác biệt đó.

Phí vận chuyển: Như đã ghi chú trong mục 10, phí vận chuyển và xử lý hàng quốc tế được tính bằng công cụ tính toán phí vận chuyển của chúng tôi chỉ là các ước tính. Số tiền ước tính có thể khác với số tiền phí vận chuyển cuối cùng được xác định một khi chúng tôi nhận được kiện hàng của Khách hàng ở địa chỉ kho Amabuy.

Khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả chi phí xử lý và vận chuyển hàng quốc tế, ngay cả khi chúng khác với chi phí ước tính ban đầu.

Trọng lượng thể tích có thể được áp dụng với các gói hàng trọng lượng nhẹ nhưng cồng kềnh.

Chi phí cuối cùng sẽ bao gồm các chi phí giải phóng hàng do chính phủ quy định ngoài thuế phí, phí vận chuyển, phụ phí nhiên liệu (nếu có).

34. Giao hàng

Amabuy sẽ nỗ lực hợp lý để giao hàng đến cho Khách hàng theo lịch trình giao hàng của công ty vận chuyển, tuy nhiên điều này không được đảm bảo và không hình thành một phần của thỏa thuận giữa Amabuy và Khách hàng. Amabuy không chịu trách nhiệm với bất kỳ hư hại hay tổn thất gây ra bởi sự chậm trễ của công ty vận chuyển

Các kiện hàng có thể được giao trực tiếp đến hầu hết các địa chỉ. Tuy nhiên, ở các khu vực vùng sâu vùng xa, Khách hàng có thể phải đến lấy hàng tại bưu cục địa phương gần nhất.

35. Tuân thủ luật pháp: Không chấp nhận vận chuyển Hàng hóa và các chất bị cấm hoặc Bất hợp pháp. Khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và điều luật có hiệu lực của  quốc gia mà hàng hóa của Khách hàng được vận chuyển và Luật pháp Việt Nam quy định. Khách hàng không sử dụng hoặc cố ý sử dụng Amabuy để nhận hoặc gửi các chất nguy hiểm, bất hợp pháp, các hàng bị cấm hoặc các chất bị kiểm soát. Các hàng hóa không được chấp nhận để vận chuyển nếu:

Thuộc Danh mục Hàng cấm của Amabuy

Hàng hóa được phân loại là chất nguy hiểm, hàng hóa nguy hiểm hoặc bị cấm hay hạn chế bởi IATA (Tổ chức vận chuyển hàng không quốc tế), ICAO (Tổ chức Hàng không dân sự quốc tế), các luật và quy định điều chỉnh việc xuất nhập khẩu của bất cứ cơ quan chính phủ hoặc tổ chức có liên quan khác.

Chúng tôi không đảm bảo việc vận chuyển an toàn và hợp pháp những sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn: động vật, tiền tệ, các thương phiếu vô danh, kim loại và đá quý, Vũ khí, các bộ phận và đạn dược, sản phẩm khiêu dâm và các loại thuốc, ma túy bất hợp pháp.

36. Tuân thủ Luật xuất nhập khẩu: Khách hàng công nhận và đồng ý rằng:

Khách hàng tuân thủ tất cả các quy định và điều luật xuất nhập khẩu có thể áp dụng.

Amabuy luôn luôn tuân thủ luật xuất nhập khẩu và từ chối bất cứ kiện hàng nào mà chúng tôi biết hoặc có lý do nghi ngờ vi phạm các luật trên.

Chúng tôi từ chối vận chuyển bất cứ hàng hóa nào yêu cầu giấy phép xuất nhập khẩu

Khách hàng không được sử dụng hoặc cố ý sử dụng dịch vụ của Amabuy để nhận hoặc gửi:

a. Bất cứ sản phẩm mà được thiết kế đặc biệt, điều chỉnh hoặc cấu hình cho một thiết bị quân sự; hoặc

b. Bất cứ các sản phẩm cũ cần có các yêu cầu giấy phép xuất khẩu

c. Bất cứ sản phẩm mà có mục địch sử dụng trong vũ khí sinh hóa, các công nghệ tên lửa và phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đối với các sản phẩm được xuất khẩu từ Mỹ, Khách hàng hoàn toàn đồng ý không chuyển hướng, vận chuyển lại hoặc chuyển tiếp một phần của kiện hàng đến:

a. Tới bất cứ quốc gia mà Cơ quan Mỹ OFAC cho là hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố quốc tế (hiện tại là Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan và Syria), hoặc

b. Tới cá nhân hoặc tổ chức có tên trong: Danh sách các quốc gia và cá nhân bị cấm vận được quy định bởi OFAC; hoặc thuộc danh sách quy định bởi Văn phòng Công nghiệp và an toàn Bộ thương mại Hoa Kỳ – Danh sách các cá nhân bị từ chối, Danh sách các thực thể hoặc Danh sách  chưa được xác minh; hoặc thuộc danh sách quy đinh bởi Bộ Ngoại giao Mỹ- Danh sách các bên ngoại lệ, Danh sách phổ biến vũ khí.

37. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm và đồng ý bồi thường cho Amabuy bất cứ chi phí hoặc án phạt nào có thể phát sinh nếu kiện hàng của Khách hàng được cho là vi phạm các điều khoản này và các chi phí luật pháp mà Amabuy phải chịu liên quan đến các vi phạm. Amabuy có quyền đình chỉ tài khoản, quyền sử dụng dịch vụ Amabuy của Khách hàng nếu Khách hàng vi phạm các thỏa thuận trên.

38. Giới hạn trách nhiệm Mất mát và tổn thất trong vận chuyển quốc tế: Mỗi kiện hàng được vận chuyển quốc tế từ kho xuất hàng của Amabuy được vận chuyển trên một cơ sở trách nhiệm giới hạn được quy định theo thỏa thuận này là 2.000.000VNĐ cho mỗi kiện hàng bị mất hay tổn thất, không bao gồm: mất lợi nhuận, thu nhập, lãi suất hoặc kinh doanh tương lai.

39. Bảo hiểm Amabuy

Bảo hiểm không bắt buộc: Nếu Khách hàng muốn phạm vi bảo hiểm cho kiện hàng cao hơn mức giá trị giới hạn trách nhiệm được nêu trong phần 38 trên (lên đến 2.000.000VNĐ), được tính dựa  trên giá trị hàng hóa cộng với chi phí vận chuyển, Khách hàng có thể mua Bảo hiểm Amabuy. Phạm vi bảo hiểm bao gồm giá thanh toán của Sản phẩm và chi phí vận chuyển nhưng không quá 1,5 lần giá thanh toán Sản phẩm. Khách hàng cần chọn Tùy chọn Bảo hiểm đơn hàng trên trang đặt hàng. Khoản phí báo hiểm sẽ được chi tiết trên Hóa đơn thanh toán của Khách hàng. Nếu Khách hàng không chọn Bảo hiểm cho vận chuyển, Giới hạn trách nhiệm ở mục 38 sẽ được áp dụng.

Amabuy hhông bảo hiểm hư hỏng đối với hàng cũ, hàng đã qua sử dụng, nhưng vẫn bảo hiểm cho rủi ro mất hàng.

Những gì không được bảo hiểm? Amabuy bảo hiểm cho mất mát và thiệt hại của hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế. Phạm vi bảo hiểm không bao gồm:

          a. Mất mát và thiệt hại gián tiếp

          b. Mất mát và thiệt hại gây ra bởi chậm trễ, hoặc

          c. Mất mát và thiệt hại đối với hàng hóa được gửi từ Người bán đến kho xuất hàng

          d. Thiệt hại đối với hàng cũ, hàng đã qua sử dụng.

Hoàn tiền, trả hàng và khiếu nại.

40. Mất mát hoặc thiệt hại trong vận chuyển hàng quốc tế: Trong trường hợp mất mát hoặc thiệt hại tất cả hoặc một phần của kiện hàng, Amabuy sẽ hoàn tiền phí vận chuyển đối với kiện hàng bị ảnh hưởng (và giá trị hàng hóa nếu kiện hàng được bảo hiểm – xem phần 39) vào tài khoản Ví Amabuy của Khách hàng và Khách hàng có thể dùng tiền để sử dụng thanh toán cho đơn hàng tiếp theo.

41. Thuế phí: Nếu thuế và phí chưa được nộp cho cơ quan Hải quan tại thời điểm hàng bị mất hay tổn thất, Amabuy sẽ hoàn tiền thuế phí Khách hàng đã thanh toán vào tài khoản Ví Amabuy của Khách hàng và Khách hàng có thể dùng tiền trong Ví để sử dụng thanh toán cho đơn hàng tiếp theo. Nếu Thuế và phí của kiện hàng đã  được nộp cho cơ quan Hải quan tại thời điểm hàng bị mất hay tổn thất, Amabuy sẽ cố gắng để lấy lại khoản hoàn tiền cho Khách hàng, dù vậy, việc này thường không khả thi.

42.Tạo khiếu nại: Bất cứ khiếu nại về mất mát hoặc tổn thất hàng hóa (xem phần 40 và 41 ở trên) phải được trình lên Amabuy trong vòng 3 ngày kể từ ngày kiện hàng được giao đến cho Khách hàng. Nếu không, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào với các khiếu nại của Khách hàng. Khiếu nại phải được thực hiện bằng việc tạo yêu cầu khiếu nại trên hệ thống, gửi kèm với bản sao được scan hoặc fax biên bản giao hàng/vận đơn gửi hàng và các giấy tờ hỗ trợ, ảnh hàng bị hư hỏng và Hóa đơn có liên quan cho Sản phẩm đó.

43. Hoàn trả hoặc đổi trả hàng hóa: Nếu sau khi hàng được giao, Khách hàng muốn hoàn trả hàng cho Người bán, Khách hàng cần có sự thỏa thuận trực tiếp với người bán sớm nhất có thể cho việc hoàn trả, hoàn tiền hoặc đổi trả sản phẩm theo các quy định và chính sách của Người bán. Nhiều người bán yêu cầu Khách hàng phải có sự cho phép trước đó đối với hàng hoàn, và gửi Khách hàng một mã cho phép hoàn trả (RA). Chúng tôi, theo yêu cầu của Khách hàng, sẽ sắp xếp việc vận chuyển hoàn trả hàng cho người bán dưới chi phí của Khách hàng. Thuế phí Hải quan ban đầu không thể hoàn lại khi kiện hàng được hoàn trả quốc tế đến Người bán.

Tổng quan chung

44. Thay đổi dịch vụ Amabuy: Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ của chúng tôi vào bất cứ lúc nào theo thông báo hợp lý, kể cả tạm thời hay vĩnh viễn, mà không chịu trách nhiệm với Khách hàng ngoại trừ việc hoàn thành xử lý đơn hàng của Khách hàng được đặt trước ngày dịch vụ bị chấm dứt.

45. Chấm dứt: Khách hàng có thể chấm dứt thỏa thuận này và việc sử dụng tài khoản Amabuy của Khách hàng vào bất cứ lúc nào. Như chúng tôi đã quy định trong điều khoản này, chúng tôi cũng có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Khách hàng nếu Khách hàng không tuân thủ các điều khoản này và trong trường hợp đình chỉ hoặc chấm dứt, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Khách hàng.

46. Các tình huống ngoài kiểm soát của chúng tôi: Amabuy không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hay mất mát phát sinh trong những tình huống ngoài kiểm soát của chúng tôi; bao gồm nhưng không giới hạn: Thảm họa thiên nhiên, ví dụ hỏa hoạn, động đất, bão lũ,…; tai nạn máy bay hoặc cấm vận; chiến tranh, bạo động dân sự hoặc đình công, dịch bệnh, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc hoặc các tiện ích khác, hành động hoặc không hành động của chính phủ, bất cứ khiếm khuyết hoặc đặc tính liên quan đến bản chất của gói hàng, thậm chí được thông báo cho Amabuy, vcác hình ảnh điện tử hoặc ảnh chụp, dữ liệu và các bản ghi bị xóa hoặc bị hỏng do nhiễu điện hoặc từ trường.

47. Bồi thường: Khách hàng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Amabuy và các cố đông, nhân viên, giám đốc, công ty liên kết và các đại lý khỏi các khiếu nại, mất mát, tổn thất, trách nhiệm và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc sử dụng website và dịch vụ Amabuy của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động cẩu thả hoặc thiếu sót của Khách hàng, bất cứ sự sai lệch Khách hàng gây ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Amabuy và các sai khác về nội dung và kê khai giá trị của kiện hàng cho mục đích xuất khẩu và/hoặc việc Khách hàng không tuân thủ các điều khoản này.

48. Toàn bộ thỏa thuận: Các điều khoản này (hoặc bản sửa đổi theo từng giai đoạn) hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Khách hàng và Amabuy cho việc sử dụng website Amabuy, việc sử dụng tài khoản của Khách hàng và điều khoản của dịch vụ Amabuy. Bất cứ thông báo bằng văn bản hoặc truyền miệng đều bị bỏ qua và không có hiệu lực.

49. Vô hiệu một phần: Nếu bất cứ điều khoản của thỏa thuận này được một tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền đánh giá là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là đã bị xóa mà không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong thỏa thuận này.

50. Từ bỏ: Nếu Khách hàng hoặc Amabuy không thực thi bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này, hoặc không thực hiện bất kỳ quyền vào bất cứ lúc nào thì sẽ không được coi là từ bỏ.

51. Các đề mục: Các đề mục là để thuận tiện tham khảo và không hình thành một phần của thỏa thuận này.

52. Luật pháp điều chỉnh: Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không xung đột với các nguyên tắc của pháp luật.