Amabuy hỗ trợ Khách hàng hoàn trả Sản phẩm cho Người bán mà Khách hàng đặt mua hàng.

Trước khi đặt hàng, Khách hàng cần nắm được chính sách hoàn tiền, đổi trả hàng mà Người bán cung cấp trên website. Khi xảy ra sự cố, hoặc Khách hàng muốn đổi trả hàng, hãy làm việc với Người bán. Người bán sẽ cung cấp thông tin địa chỉ trả hàng cũng như Mã hàng hoàn (RA) và Mã vận đơn trả hàng (nếu có). Dựa vào thông tin Người bán và Khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành vận chuyển hoàn trả hàng giúp Khách hàng.

Có 2 khái niệm hỗ trợ bảo hành:

Hỗ trợ bảo hành nội địa – “Hỗ trợ bảo hành nội địa” là hình thức trả hàng cho Người bán tại nước Người bán, nơi mà có kho Amabuy hoạt động – ví dụ, khi kiểm đếm hàng, chúng tôi phát hiện ra Sản phẩm bị hư hỏng, hoặc không thể vận chuyển về Việt Nam (xem Danh sách hàng cấm/hạn chế). Phí xử lý hàng hoàn là 150.000VNĐ. Nếu Người bán không cung cấp Mã vận đơn trả hàng, chúng tôi thu thêm 300.000VNĐ tiền phí vận chuyển trả hàng cho Người bán.

Hỗ trợ bảo hành quốc tế – “Hỗ trợ bảo hành quốc tế” là hình thức trả hàng từ Người mua (Việt Nam) đến Người bán quốc tế. Nếu xảy ra sự cố, Khách hàng cần trả lại hàng để nhận hoàn tiền, sản phẩm thay thế hoặc để sửa chữa, Khách hàng có thể tự chuyển trả Sản phẩm, hoặc sử dụng dịch vụ Hoàn trả hàng của chúng tôi. Phí xử lý hàng hoàn là 200.000VNĐ. Ngoài ra, Khách hàng cần thanh toán thêm phí vận chuyển trả hàng quốc tế (phụ thuộc vào nước Người bán và kích thước/trọng lượng hàng hóa)

Để yêu cầu Amabuy trả hàng, Khách hàng cần

Đăng nhập Tài khoản

Vào mục Đơn hàng -> chọn chính xác Sản phẩm mà Khách hàng muốn hoàn trả -> Chọn “Tạo yêu cầu hoàn trả hàng”, điền vào bảng thông tin cùng với địa chỉ giao hàng mà Sản phẩm hoàn trả cần được gửi đến.

Thanh toán hóa đơn hoàn trả hàng

Gửi Sản phẩm về kho hàng nội địa của chúng tôi (đối với trả hàng quốc tế)

Để đổi sản phẩm, sau khi trả hàng, Khách hàng đặt một đơn hàng mới với Người bán.

Lưu ý:

Chúng tôi không thể chuyển trả các mặt hàng bị hạn chế nhập khẩu bởi Hải quan Mỹ, hoặc có thể gặp vấn đề trong quá trình thông quan.

Đơn hàng thay thế vẫn áp dụng thuế phí Hải quan, và phí vận chuyển như đơn hàng bình thường. Phí vận chuyển của đơn hàng ban đầu sẽ không được hoàn trả.